Lądowienie - Proces przekształcania się środowiska wodnego w lądowe.


Na lądowienie stawu wpływa gromadzenie się osadów materii organicznej, traw, liści,
wierzchniej warstwy gleby spływającej do stawu podczas ulewnych deszczy.
Likwidacja terenów łąkowych wzdłuż cieków wodnych proces ten wzmaga.
Gromadzenie się osadów na dnie zbiornika powoduje jego wypłycenie.
Duża zasobność substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie
stwarza warunki do silnego rozwoju życia biologicznego
przy jednoczesnym spadku ilości dostępnego tlenu.
Zbiorniki zasobne zwane eutroficznymi są zazwyczaj dość płytkie .
Woda ze względu na dużą ilość glonów ma odcień zielony co ogranicza dostępność światła słonecznego .
Powoduje to pojawianie się organizmów beztlenowych
i przyczynia się do powstawania mułu jeziornego,
który jest następnym czynnikiem wpływającym na wypłycanie zbiornika wodnego.
Na brzegach zbiornika pojawia się roślinność szuwarowa,
która z czasem ustępuje roślinności siedlisk podmokłych,
mechowiskom, turzycowiskom i lasom olchowym.
W pewnych warunkach oprócz powstawania mułów dennych następuje nanoszenie na powierzchnie wody pła.
Jest to kożuch z liści i roślin oderwanych od brzegu zbiornika
tworzących swego rodzaju pływającą wyspę.
Z czasem pło może pokryć cała powierzchnie zbiornika tworząc trzęsawisko.

Adam Ulbrych