Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach
ul. Wspólna 4
46-262 Skałągi
Nr KRS 0000346283
NIP 751 175 05 27
Regon 160304687
stow_skalagi@wp.pl

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi:
:: Prezes - Władysław Paszko (tel. 774141285)
:: V-ce Prezes - Marek Podłowski (tel. 774141281)
:: Sekretarz - Małgorzata Łacina (tel. 774141906)
:: Skarbnik - Mariusz Olejnik
:: Członek - Józef Schatt (tel. 774141291)
:: Członek - Tomasz Garbowski (tel. 774141265)
:: Członek - Ryszard Woźny (tel. 774141284)

Komisja rewizyjna Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi:
:: Jadwiga Pajor
:: Bronisław Staliś
:: Jolanta Nita

Cel działania Organizacji:
-Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności środowiskowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Skałągi.
- Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.