W dniu 15 grudnia 2010 nie przewidziano żadnych zastępstw!