Nasze Projekty

Projekt "Zagospodarowanie stawu w zabytkowym parku w Skałągach"

Wniosek złożony w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.WERSJA DO POBRANIA:

Stawy i Sadzawki Lądowienie


Projekt "Spotkajmy się pod platanem"

Finansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy".
Termin realizacji: 01 września 2010 - 31 października 2010 Zrealizowane zadania:
- Zakup i montaż altanki, ławek i stojaka na rowery
- Utwardzenie drogi i miejsca parkingowego
- Organizacja imprez: Pożegnanie lata, Złota Jesień, Dzień Ziemniaka, Pyry, grule i kartofle.