Rada Rodziców

Przewodnicząca - Małgorzata Wiśniewska

Zastępca - Renata Franków

Skarbnik - Edward Kałuża